• تلفن ثابت: 88710005-021 (10 خط)
0 سبد خرید مجموع : 0 تومان
سبد خرید خالی است!

نانو‌ کودها

کودهای نانو

کودهای نانو از نظر خصوصیات ذاتی از جمله رنگ، استحکام، مقاومت در برابر خوردگی با کودهای غیر نانویی تفاوت دارند. این کودها تاثیر بسزایی در فتوسنتز، میزان کلروفیل‌سازی، افزایش سطح برگ، افزایش مقاومت در برابر تنش‌های محیطی و غنی کردن محصولات کشاورزی دارند.

نمایش

نانو کود کلات مولیبدن 5 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
291000 تومان

«نانو کود کلات مولیبدن 5 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم» موجب بهبود متابولیسم نیتروژن و افزایش سنتز کلروفیل و آمینواسیدها می شود.

نانو کود کلات منیزیم 6 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
72800 تومان

«نانو کود کلات منیزیم 6 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم» موجب افزایش سبزینگی، افزاینده پروتئین، روغن و ترکیبات قندی می‌شود.

نانو کود کلات منگنز 12 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
72800 تومان

«نانو کود کلات منگنز 12 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم» موجب فعال سازی آنزیم ها و افزایش فتوسنتز می شود.

نانو کود کلات مس 8 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
88800 تومان

«نانو کود کلات مس 8 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم» موجب افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها به ویژه قارچ های بیماری زا می شود.

پک نانو کود کلاته مخصوص محلول پاشی گلخانه

محصولات موجود در انبار
525500 تومان

«پک نانو کود کلاته مخصوص محلول پاشی گلخانه» برای 1000 لیتر محلول پاشی مناسب است.

پک نانو کود کلاته مخصوص پرورش نشاء

محصولات موجود در انبار
480000 تومان

«پک نانو کود کلاته مخصوص پرورش نشاء» برای 10000 لیتر کودآبیاری مناسب است.

نانو کود کلات سیلیسیم 2 درصد ظرفیت 1 لیتر

محصولات موجود در انبار
140000 تومان

«نانو کود کلات سیلیسیم 2 درصد ظرفیت 1 لیتر» موجب افزایش کیفیت و ماندگاری محصول، افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری ها می شود.

پک نانو کود کلاته مخصوص مبارزه با آفات گیاهان

محصولات موجود در انبار
230500 تومان

«پک نانو کود کلاته مخصوص مبارزه با آفات گیاهان» برای 1000 لیتر محلولپاشی مناسب است.

نانو کود کلات نیتروژن 17 درصد ظرفیت 1 لیتر

محصولات موجود در انبار
21000 تومان

«نانو کود کلات نیتروژن 17 درصد ظرفیت 1 لیتر» موجب افزایش رشد رویشی، سطح برگ و تشکیل گل و میوه می شود.

پک نانو کود کلاته مخصوص پرورش گیاهان آپارتمانی در گلخانه

محصولات موجود در انبار
593500 تومان

«پک نانو کود کلاته مخصوص پرورش گیاهان آپارتمانی در گلخانه» برای 10 هزار لیتر کود آبیاری مناسب است.

پک نانو کود کلاته مخصوص گلخانه هیدروپونیک

محصولات موجود در انبار
1929000 تومان

«پک نانو کود کلاته مخصوص گلخانه هیدروپونیک» بسته به نوع محصول، فصل و مرحله فیزیولوژیک گیاه برای حدود 50 هزار لیتر آب پیش بینی شده است.

پک نانو کود کلاته مخصوص گلخانه خاکی

محصولات موجود در انبار
1288000 تومان

«پک نانو کود کلاته مخصوص گلخانه خاکی» بسته به فصل، نوع محصول، و تعداد دفعات آبیاری در هفته برای 1000 متر گلخانه خاکی برای مدت زمان 50 تا 70 روز قابل استفاده است.

پک نانو کود کلاته مخصوص گیاهان آپارتمانی

محصولات موجود در انبار
156000 تومان

«پک نانو کود کلاته مخصوص گیاهان آپارتمانی» موجب رشد سریع قسمت های هوائی و افزایش رنگ سبز تیره در گیاه، افزایش ریشه زایی، تشکیل گل و دانه و تنظیم کردن فتو سنتز در گیاه می شود.

پک نانو کود کلاته مخصوص چالکود درختان

محصولات موجود در انبار
215000 تومان

«پک نانو کود کلاته مخصوص چالکود درختان» برای 16 عدد درخت مناسب است.

پک نانو کود کلاته مخصوص ریشه زایی

محصولات موجود در انبار
151000 تومان

«پک نانو کود کلاته مخصوص ریشه زایی» موجب افزایش ریشه زایی، افزایش جوانه ها، تسریع در رسیدن محصول و کمک به رشد زایشی و رویشی گیاه می شود.

نانو کود کلات آهن 9 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
95000 تومان

«نانو کود کلات آهن 9 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم» موجب افزایش فتوسنتز و سبزینگی (ساخت کلروفیل) می شود.

نانو کود کلات کلسیم 7 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
61500 تومان

«نانو کود کلات کلسیم 7 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم» موجب بالا بردن مدت زمان انبارداری و ماندگاری محصولات می شود.

نانو کود کلات میکرو کامل ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
106000 تومان

«نانو کود کلات میکرو کامل ظرفیت 1 کیلوگرم» موجب کمک به رشد رویشی و زایشی گیاهان می شود.

نانو کود کلات بور 9 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
77500 تومان

«نانو کود کلات بور 9 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم» موجب افزایش گرده افشانی و تشکیل میوه، جلوگیری از ریزش شکوفه ها می شود.

نانو کود کلات فسفر 17 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
61000 تومان

«نانو کود کلات فسفر 17 درصد» موجب افزایش ریشه زایی، افزایش جوانه ها و تسریع در رنگ گیری و رسیدن محصولات می شود.

نانو کود کلات روی 12 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
77500 تومان

«نانو کود کلات روی 12 درصد» موجب افزایش باروری، دانه بستن و مقاوم‌سازی گیاهان در برابر تنشها می‌شود.

نانو کود کلات آهن 7 درصد ظرفیت 1 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
66000 تومان

نانو کود کلات آهن 7 درصد به صورت پودری و قابل حل در آب است. این محصول در بسته‌بندی 1 کیلوگرمی عرضه می‌شود.

نانو کود کلات NPK 12-12-36 ظرفیت 10 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
330500 تومان

نانو کود کلاته NPK به صورت پودری و قابل حل در آب است. این محصول در پاکت‌های 10 کیلوگرمی عرضه می‌شود.

نانو کود کلات NPK 20-20-20 ظرفیت 2 کیلوگرم

محصولات موجود در انبار
66000 تومان

نانو کود کلاته NPK به صورت پودری و قابل حل در آب است. این محصول در جعبه‌های مقوایی 1 کیلوگرمی عرضه می‌شود.

نمایش

تماس با ما

    • آدرس: تهران- خ ولیعصر- پایین تر از پارک ساعی -برج شهاب- طبقه 10- واحد 1006-1007
    • تلفن: 88710005-021
    • تلگرام ما: 8597953-0919