• تلفن ثابت: 88710005-021 (10 خط)
0 آیتم ها مجموع : 0 تومان
سبد خرید خالی است!

مجله گلباران سبز

فروش ویژه هفتگی گلباران سبز

فروش ویژه هفتگی گلباران سبز

فروش ویژه هفتگی گلباران سبز هر هفته با تخفیف های بی نظیر همراه شما مشتریان عزیز می باشد.

نمایش

بذر گل لادن الوان بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل لادن الوان» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل لادن الوان است.

بذر گل رعنا بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل رعنا» شرکت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل رعنا زيبا است.

بذر گل ختمی الوان بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل ختمی الوان» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر ختمی الوان است.

بذر گل تاج الملوک بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل تاج الملوک» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل تاج الملوک است.

بذر گل ستاره ای بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل ستاره‌اي» شرکت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل ستاره‌اي است.

بذر گل تاج خروس الوان بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل تاج خروس الوان» شرکت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل تاج خروس است.

بذر گل شاه پسند بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل شاهپسند» شرکت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل شاهپسند است

بذر شقایق نعمانی بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل شقایق نعمانی» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل شقایق نعمانی است.

بذر گل شب بو بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل شب بو» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل شب بو است.

بذر گل پریوش بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل پريوش» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل پريوش است

بذر گل میمون بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل میمون» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذرگل میمون است.

بذر گل جعفری بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل جعفری» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل جعفری است.

بذر هویج بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
17000 تومان
8000 تومان

«مجموعه بذرهویج» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذرهویج است.

بذر گل همیشه بهار بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل همیشه بهار» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذرهمیشه بهار است.

بذر گوجه فرنگی بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
17000 تومان
8000 تومان

«بذر گوجه فرنگی» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذرگوجه فرنگی است.

بذر گل قرنفل بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل قرنفل» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل قرنفل است.

بذر گل دکمه ای بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل دکمه ای» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل دکمه ای است.

بذر گل داوودی بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر گل داوودی» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر گل داوودی است.

بذر چمن هلندی بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر چمن هلندی» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذرچمن هلندی است.

بذر گل بنفشه الوان بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
20500 تومان
10500 تومان

«مجموعه بذر بنفشه الوان» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر بنفشه الوان است.

بذر کنگر فرنگی بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
17000 تومان
8000 تومان

«مجموعه بذر کنگر فرنگی» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر کنگر فرنگی است.

بذر کلم پیچ بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
17000 تومان
8000 تومان

«مجموعه بذر کلم پیچ» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر کلم پیچ است.

بذر گرمک بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
17000 تومان
8000 تومان

«مجموعه بذر گرمک» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذرگرمک است.

بذر فلفل سبز بسته 3 عددی

محصولات موجود در انبار
17000 تومان
8000 تومان

«مجموعه بذر فلفل سبز» شركت «گلباران سبز»، شامل سه بسته بذر فلفل سبز است.

نمایش

تماس با ما

  • آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک ساعی - کوچه راماتیا - برج شهاب - ط 10 واحد 1006
  • تلفن: 88710005-021
  • تلفن: 88721192-021
  • تلفن: 88714447-021
  • فکس: 88721230-021
  • موبایل: 6884098-0919